Privacy

Er worden geen persoonlijke gegevens vereist voor het gebruik van de website. De SOL-Groep eigent zich wel het recht toe bepaalde informatie te verzamelen. ( zoals type browser, besturingssysteem, domeinnaam, welke de website of het IP adres van de PC die de website bezoekt.)

De verwerking van de informatie die verzonden wordt gebeurt door het verzenden van informatie via de Website van de gebruikers. Deze verwerking vindt plaats met inachtneming van de bestaande Privacywetgeving, met name de richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG en hun amendementen en toevoegingen. De lijst van de persoonsgegevens kan worden bekeken door een verzoek te sturen naar info@sol.it.

In het geval van inbreuk op deze bepalingen en voorwaarden, zal het recht op het gebruik van materiaal van deze website automatisch ingetrokken worden. Daarnaast is de gebruiker ook verplicht om iedere kopie afkomstig van deze website onmiddelijk te vernietigen.